XIII Congreso Internacional de Numismática, Madrid, 2003 by Carmen Marcos, Museo Arqueológico Nacional (Spain), International Numismatic Commission, Spain. Dirección de Museos Estatales - 2005 - 1767 pages
Xin yin pu by Shanghai shu hua she - 1972
Xu feng ni kao lue : [4 juan] by Shifen Wu - 1928
Xu feng ni kao lue : [4 juan] by Shifen Wu - 1928
Xu quan hui by Zuoxian Li, Kang Bao - 1875 - 147 pages