Svenska sigiller från medeltiden, Volume 2

Front Cover
Kongl. Witterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Förlag, 1867 - 90 pages

Bibliographic information