Reviews

User reviews

User Review - Flag as inappropriate

Detta är ett enormt imponerande arbete som även långt efteråt kan användas vid identifieringar av medeltida personer och har utgjort grunden för vidare forskningar inom området.

All reviews - 1
5 stars - 0
4 stars - 0
3 stars - 0
2 stars - 0
1 star - 0

All reviews - 1
Editorial reviews - 0